رئيس پژوهشكده توسعه صنعتی و معدنی

تلفن:   

ایمیل: 

پژوهشکده توسعه صنعتی و معدنی به عنوان یکی از پژوهشکده های موسسه، وظیفه راهبری، مدیریت و انجام مطالعات و پژوهشهای مرتبط با بخش صنعت و معدن کشور، اطلاع رسانی و ارائه مشاوره های تخصصی به نهادهای ذیربط در زمینه تولید و فناوری صنعتی، تولید و فناوری معدنی، منابع طبیعی و انرژی، ملاحظات زیست محیطی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی و صنایع و خدمات دانش بنیان را برعهده دارد .این پژوهشکده از سه گروه پژوهشی به شرح زیر تشکیل شده است:


همکاران شماره تماس

فريبا سادات ميرسلطانی، كارشناس پژوهشی

61062362

علی عسگری کچوسنگی، متصدی امور دفتری و بایگانی

61062237

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir