دو ماهنامه بررسيهاي بازرگاني(رتبه علمی-ترویجی)


دوماهنامه بررسیهای بازرگانی از سال 1382 به منظور ترویج مطالعات بخش‌های بازرگانی و اقتصادی و کاربردی کردن پژوهش‌های مرتبط با این بخش‌ها، ترویج و انتقال دانش و یافته‌های پژوهشی شروع به کار کرد که در ابتدا بصورت ماهنامه و سپس بصورت دو ماهنامه به چاپ رسیده است. مهمترین وظیفه این نشریه توجه به نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت،‌ معدن و  تجارت،  کمک به تجزیه و تحلیل مسائل بخش،  ارائه راه‌حل‌های کاربردی و افزایش آگاهی کارشناسان و دست‌اندرکاران در این زمینه است. این نشریه بر اساس تأییدیه شماره 782/2910/3 مورخ 83/8/2 «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای رتبه «علمی ـ ترویجی» است. شایان ذکر است که این نشریه با همکاری انجمن بازرگانی ایران (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) منتشر می‌شود.

 

 آدرس وبسایت مجله: http://barresybazargani.itsr.ir/

 آدرس پست الكترونيكي مجله: barresy.bazargani@gmail.com 
 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir