/Content/upload/images/people/1018.jpg

مدیر: محمد عباسی

تلفن:   61062316        

ایمیل: abbassi.md@itsr.ir

وظایف:

  • توسعه شبکه علمی و ارتباطات داخل کشور با تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری با مراکز علمی و پژوهشی
  • بازاریابی پژوهشی و تجاری‌سازی محصولات و خدمات پژوهشی موسسه در داخل و بیرون از وزارت
  • توسعه ارتباطات با بنگاه‌های تجاری، صنعتی و معدنی به منظور عرضه و فروش خدمات علمی و پژوهشی موسسه و نیز جلب مشارکت آنها در پژوهش‌های موسسه
  • انجام اقدامات لازم به منظور مشارکت علمی و مالی موسسه در مجامع و جشنواره‌های علمی
  • حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی بر اساس اولویت‌های پژوهشی موسسه
  • همکاری با پژوهشکده‌ها و گروه‌ها جهت نزدیک کردن تحقیقات به فضای اجرایی با برگزاری میزگردها،‌ اتاق‌های فکر و نشست‌های علمی با همکاری ارکان وزارت، ‌اتاق و بخش خصوصی و ارزشیابی اثربخشی آنها
  • پیگیری انجام بازدیدها و سفرهای علمی خارج از کشور کارکنان موسسه

همکاران:

  • آزاده بندعلی، كارشناس مسئول ارتباطات
  • هدي اسمعيلی، کارشناس ارتباطات علمی

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir