مدیر گروه: امیرضا سوری

تلفن:   61062278
ایمیل: A.Souri@itsr.ir​

وظایف موضوعی:

  • روش‌ها و ابزار تأمين مالي داخلي و خارجي جاري و مورد نياز، تحولات بازار سرمایه و نقش آن در بخش، صندوق‌هاي توسعه، سرمايه‌گذاري داخلی، سرمايه‌گذاري خارجي، صندوق‌های توسعه‌اي حمایتی در رابطه با رشته‌هاي خاص، نهادها و سازمان‌هاي مالي بين‌المللي و ....
 
برنامه‌های سال 97
گزارش
  • آسیب‌شناسی عملکرد تخصیص منابع مالی حمایتی برای توسعه صنایع اولویت‌دار
  • آثار تزریق منابع مالی به صنایع بر عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی
  • بررسی روش‌های تامین مالی صادرات و توصیه سیاست‌های اجرایی کاربردی

طرح

  • آثار بهره‌برداری از منابع مالی خارجی(فاینانس) بر عملکرد بخش صنعت و معدن
  • بررسی و ارزیابی فرصت‌های سرمایه گذاری در کشور در راستای توافقنامه ایران با اتحادیه اروپا
  • مشارکت در تدوین کتاب سال عملکرد صنعت، معدن و تجارت (تحولات رشته فعالیت‌های صنعتی عمده در آیینه شاخص‌های بازار سرمایه، عملکرد تامین مالی بخش صنعت و معدن)

پژوهشگران شماره تماس

باقر ادبی فیروزجایی

61062314

طيبه رهنمون پيروج

61062275

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir