مدیر گروه: محمد رضایی‌پور

تلفن: 61062320

    ایمیل: M.rezaeepouri@itsr.ir​

وظایف موضوعی:

  • بهره‌وری عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، انرژی و ...)، كارايی، اثربخشی، كاهش قيمت تمام شده، كاهش هزينه، رقابت‌پذيری بنگاهی، خصوصی‌سازی، کارآفرینی، تسهیل و ساده‌سازی و اتوماسیون فرایندها، مقررات‌زدايی، ضوابط درجه کیفی خدمات، توسعه و تعالی سازمانی، مدیریت تحول و...
  • سهولت فضای کسب و کار، بهبود فرايندها، امنيت اقتصادی، ساختارهای مناسب سياستگذاری، اجرا و نظارت، شفافيت امور و پاسخگويی و…
  • برنامه‌ريزی نيروی انسانی، توانمندی و رضایتمندی نیروی انسانی، روش‌های جذب و توانمندسازی مديران، نيازسنجی آموزشی و......
 
برنامه‌های سال 97
 

گزارش

  • الگوهای موفق کسب و کار در صنعت ایران (فاز دوم)
  • مستندسازی ابعاد شکل‌گیری هولدینگ‌ها در سطح کلان و تحلیل ساز و کارهای رشد 6 هولدینگ نسبتا صنعتی در سه بخش (دولتی، تحت مدیریت دولتی، خصوصی)

پژوهشگران شماره تماس

رضوان آقاميرزايی

61062223

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir