تنها معيار دوماهنامه براي گزينش و درج مطالب، پرداختن به موضوعات بازرگاني ـ‌ اقتصادي، رعايت معيارهاي مقاله‌نويسي صحيح و ترجمه درست متن‌هاي به روز و وزين است. 
از نويسندگان و مترجمان تقاضا مي‌شود مقاله‌هاي ارسالي را باتوجه به نکاتي که در پي مي‌آيد، تنظيم کنند. توجه به اين نکات موجب مي‌شود که کار گزينش مقاله‌ها و نيز ويرايش و حروفچيني آن‌ها با سرعت بيشتري انجام گيرد.

نحوه ارائه ‌مقالات: مقالات به‌صورت دو ستونی، با فونت میترای 13 حداکثر 15 صفحه بوده و فقط از طریق وب‌سايت مجله ارسال گردد.
عنوان، نام و نشاني: در صفحه اول، نام کامل نويسنده (يا نويسندگان)، نام کامل مترجم (يا مترجمان)، عنوان شغلي‌يا علمي، آخرين مدرک و رشته تحصيلي، نام و نشاني کامل دانشگاه يا مؤسسه ذي‌ربط ذکر شود. نشاني کامل و شماره تلفن تماس و پست الکترونيکي نويسندگان در پايان مقاله نوشته شود.
چکيده: مقاله بايد داراي چکيده فارسي، لاتين و واژه‌هاي کليدي باشد.
شکل‌ها و تصويرها: شکل‌ها و تصويرها طوري ترسيم يا تهيه شود که مناسب نسخه‌پردازي و چاپ باشد.
جدول‌ها: جدول‌ها به ترتيبي که در متن اثر مي‌آيد، شماره‌گذاري، و مقياس‌ها در بالاي جدول و در سمت چپ آن قيد شود. در صورت تنوع مقياس‌ها، بهتر است هريک از آن‌ها در بالاي ستون ذي‌ربط ذکر شود. مأخذ جداول حتماً در زير آن نوشته شود.
معادل‌هاي خارجي و اصطلاحات جديد و ناآشنا و اسامي در پي‌نوشت، فقط يک بار آورده شود. از ارائه معادل‌هاي خارجي غيرلازم اجتناب شود.
مقاله‌هاي ترجمه ‌شده: مقاله‌هاي ترجمه‌ شده به همراه تصوير اصل مقاله، با مشخصات کامل نشريه مأخذ (شماره پياپي، تاريخ انتشار، شماره صفحه‌ها) ارسال شود.
پي‌نوشت‌ها: پي‌نوشت مقاله‌ها با شماره‌هاي پياپي در پايان مقاله، پيش از منابع، جداگانه نوشته شود.
ارجاع: کتابنامه مقاله‌هاي ترجمه شده عيناً از متن اصلي برداشته و در انتهاي مقاله قرارداده شود. در مقاله‌هاي تأليفي همه منابع، اعم از کتاب يا مقاله، برحسب نام خانوادگي نويسندگان با فهرستي الفبايي‌ به‌صورت زير تنظيم شود.
1. مقاله‌ها
الف) انگليسي
Boulding, Kenneth E., “Professor Kinght’s Capital Theory: A Note in Reply”, Quarterly Jounral of Economics, Vol. 50, No. 3, (May 1963).
Boulding, Kenneth E., “The Economics of the Coming Spaceship Earth”, in Henry Jarett (ed.), Environmental Quality in A Gorwing Economy, Baltimore: The John Hopkins Press, 1966.
ب) فارسي
يغماييان، بهزاد، «بررسي تجربي رابطه ميان صادرات، توسعه و رشد در کشورهاي در حال توسعه»، فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، شماره 21، بهار 1381.
(چنانچه ملاحظه مي‌شود در ارجاع مقاله، عنوان مقاله داخل گيومه قرار مي‌گيرد.)
2. کتاب‌ها
الف) انگليسي
Dornbush, R. and Fischer, S., Macroeconomics, Sixth Edition, New York: McGraw Hill, 1994.
ب) فارسي
کوزنتس، سيمون، رشد نوين اقتصادي، ترجمه مرتضي قره‌باغيان، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1372.
(چنانچه ملاحظه مي‌شود در ارجاع به کتاب، عنوان کتاب ايتاليک مي‌شود.)
در پي‌نوشت‌ها ابتدا نام و سپس نام خانوادگي نويسنده مقاله يا کتاب، و در پايان بعد از سال انتشار، شماره صفحه يا صفحه‌ها قيد مي‌شود. بقيه اطلاعات کتاب‌شناختي عيناً به همان صورتي است که درباره کتابنامه ارائه شده است. (حتي‌الامکان ارجاعات مستقيم و يا ارجاعات براي راهنمايي خواننده جهت مطالعه بيشتر درباره موضوع ذي‌ربط، در پي‌نوشت ذکر شود و فقط به ذکر منابع در پايان متن اکتفا نشود.)
تاريخ تهيه مقاله: تاريخ تأليف يا ترجمه مقاله در پايان مقاله ذکر شود.
ارسال مقاله: مقاله‌ها از طریق سایت BarresyBazargani.itsr.ir 
 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir