رئيس اداره حراست: محسن الیاسی

تلفن:‌ 66936407
 ایمیل: m.eliasi@itsr.ir

وظایف:

 • انتظامات و حراست فیزیکی از تأسیسات و امکانات موسسه
 • کنترل امنیت جلسات، گردهمائی‌ها و نمایشگاه‌ها جهت پیشگیری از بروز حوادث و سوانح احتمالی با همکاری مراجع ذیربط
 • ثبت، طبقه‌بندی، بایگانی و انجام سایر امور دبیرخانه محرمانه و اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده
 • تشکیل پرونده حراستی کلیه کارکنان و تعیین صلاحیت آنها
 • حفظ انتظامات داخلی و کنترل تردد کارکنان و مراجعین موسسه
 • پیگیری امور حراستی مرتبط با ماموریت‌ها و نقل و انتقالات کارکنان به سایر سازمان‌ها
 • اعلام نظر جهت انتصابات مشاغل حساس و مأموریت اعزام به خارج از کشور کارکنان موسسه
 • انجام سایر امور مرتبط با حراست موسسه

 

همکاران:

 • محمدحسن ايزدی، متصدي انتظامات
 • حميد کاظمی، متصدی انتظامات
 • ايرج علیپور، متصدی انتظامات
 • سيد عباس کشفی، متصدی انتظامات
 • محمود پارسافرد، متصدی انتظامات
 • عادل محمد پوری، متصدی انتظامات

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir