رئيس اداره روابط عمومی: حسین شریفی
تلفن: 66927226
 ایمیل: h.sharifi@itsr.ir

وظایف:

  • سازماندهی و انجام فعالیت‌های اجرایی برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی مرتبط داخلی و خارجی موسسه با هماهنگی معاونت پژوهشی
  • اطلاع‌رسانی و انعکاس اخبار و گزارشات از طریق رسانه‌ها و نیز به روز رسانی مستمر وب‌سایت موسسه
  • انجام سایر امور مرتبط با حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل موسسه
  • برنامه‌ریزی، سازماندهی و انجام تشریفات عمومی داخلی و بین‌المللی موسسه
  • ایجاد و برقراری ارتباط پویا و همه جابنه با رسانه‌های جمعی 
  • انجام امور فرهنگی و تبلیغاتی و برگزاری مناسبت‌های عمومی (ملی، مذهبی و سازمانی)
  • برنامه‌ریزی و انجام امور مربوط به تقدیر و تکریم کارکنان موسسه

 

همکاران:

  • فائزه کیایی، کارشناس روابط عمومی
  • علی اصغر غفاری،‌كارشناس روابط عمومی
  • حامد ایمانی، متصدی روابط عمومی
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir