سرپرست مدیریت نشر علمی: محمد راستی

تلفن: 61062208

ایمیل: m.rasti@itsr.ir

 

 

دوماهنامه بررسیهای بازرگانی از سال 1382 به منظور ترویج مطالعات بخش‌های بازرگانی و اقتصادی و کاربردی کردن پژوهشهای مرتبط با این بخش‌ها، ترویج و انتقال دانش و یافته‌های پژوهشی شروع به کار کرد که در ابتدا بصورت ماهنامه و سپس بصورت دوماهنامه به چاپ رسیده است.

محورهای تخصصی مجله :

سیاستها و استراتژیهای تجاری و صنعتی، تنظیم بازار، قیمت‌گذاری، یارانه و تورم، توسعه صادرات غیرنفتی، بازرایابی و بازرهای هدف کالاهای صادراتی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی در بخش بازرگانی، حقوق تجارت، حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، تجارت و اقتصاد اسلامی، سیاستهای رقابتی و ضد انحصار، فرهنگ مصرف و الگوی مصرف، زنجیره تامین و لجستیک، کاربردهای روش‌های نوین تحاری، کاربرد فناوری‌های نوین در بازرگانی و اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مناطق آزاد، بازار مشترک اسلامی، منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی در اقتصاد و

بازرگانی، فرهنگ تجاری،‌ تجارت بین‌الملل، جهانی شدن اقتصاد، آثار سیاستهای پولی- مالی و ارزی بر بخش بازرگانی، صنعت و معدن،‌ قاچاق، آینده پژوهشی و بهره‌وری.

 

 

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی از زمستان 1375 به منظور جهت‌دهی به مطالعات بخش‌های بازرگانی و اقتصادی و علمی-کاربردی کردن پژوهشهای مرتبط با این بخش‌ها، انتقال دانش و یافته‌های پژوهشی شروع به کار کرد. این فصلنامه بصورت منظم و در زمان مقرر تا کنون به چاپ رسیده است.

 

محورهای تخصصی مجله :

1- جهانی‌شدن اقتصاد، منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی

2- آثار سیاست‌های کلان اقتصادی بر صنعت،‌معدن و تجارت

3-بهره‌وری در صنعت، معدن و تجارت

4-اشتغال‌زایی و کارآفرینی در صنعت، معدن و تجارت

5-آینده‌پژوهی در صنعت، معدن و تجارت

6-فرهنگ مصرفی، تجاری و صنعتی

7- سیاست‌ها و استراتژی‌های تجاری، صنعتی و فن‌آوری

8-قیمت‌گذاری،‌یارانه و تنظیم‌بازار

9-مدیریت صادرات و اردات،‌توسعه صادرات غیرنفتی

10-حقوق تجارت، مصرف‌کننده و تولیدکننده

11-کاربرد فناور‌ی‌های نوین در صنعت، معدن و تجارت

12- آمایش صنعت، معدن و تجارت

13- سیاست‌های رقابتی و ضدانحصار

14-زنجیره تامین و لجستیک

15-الگوهای توسعه بنگاه‌های صنعتی و تجاری ایرانی

16-تامین منابع مالیو سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت،‌معدن و تجارت

 

مريم عزيزی،‌ كارشناس مسئول نشريات

61062280

زهرا گلخواه باقری، كارشناس نشريات

61062280

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir