بررسی وضعیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان در کشورهای منتخب

موضوع رسیدگی به شکایات در ساختار نهادی و قوانین بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منتخب این گزارش وجود داشته و البته یکی از ارکان کلیدی چارچوب حقوق مصرف‌کننده و همچنین از ابعاد هشتگانه حقوق مصرف‌کننده بشمار می‌آید. آنچه از بررسی تجربه کشورهای منتخب می‌توان استنباط نمود این است که امکان دسترسی سریع مصرف‌کنندگان به واحدهای رسیدگی‌کننده به شکایات و همچنین کوتاه نمودن زمان رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان از طریق گسترش راه‌های ارتباطی نظیر وبسایت‌ها، مراکز پاسخگویی تلفنی و همچنین گستردگی نهادها و انجمن‌های حقوق مصرف‌کننده در سطوح مختلف تقسیم‌بندی کشورها فراهم گردیده است. استفاده از ترفندهای تبلیغاتی نظیر معرفی بهترین کسب‌کارهایی که فعالیت انها در راستای استیفا و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است از دیگر راهکارهایی بوده که در کشور آمریکا و البته کشورهای متحد آن در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است. از نکات بارز در خصوص پرتال‌ها و وبسایت‌های طراحی شده برای دریافت شکایات امکان وارد نمودن اطلاعات جزئی مورد شکایت به تفکیک محصول، شرکت، منطقه و ...مرتبط با شکایت بصورت انتخاب از پنجره‌های تعریف شده در پورتال مربوطه می‌باشد. این امر ضمن آسان نمودن طرح شکایت و کمک به مصرف‌کننده برای بیان نقطه‌نظرات خود، واحدهای رسیدگی کننده به شکایت را نیز کمک می نماید تا در اسرع وقت به موضوع شکایت رسیدگی نمایند.

دانلود فایل

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir