بررسی رابطه علّی ميان نرخ ارز‏ و شاخص‌هاي قيمت

بر اساس منطق ساده اقتصادی باید پیوندی بین انواع شاخصهای قیمت در طول زنجیره تولید تا مصرف کالاها وجود داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود تحرکات در شاخص قیمت تولیدکننده به تحرکات بعدی در شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل گردد. به عبارت دیگر شاخص تولیدکننده به عنوان شاخص پیشران توضیح تورم مصرف‌کننده عمل نماید. لیکن برخی تفاوتهای موجود بین این دوشاخص باعث شده است که ابهاماتی در خصوص تقدم و تاخیر این ارتباطات وجود داشته باشد. یکی از این موارد که باعث تمایز این دو شاخص می‌شود این است که شاخص قیمت تولیدکننده در بر گیرنده کالاهای داخلی ولیکن شاخص قیمت مصرف‌کننده شامل کالاهای داخلی و وارداتی است. این ویژگی شاخص مصرف‌کننده بسیار در کنترل تورم نقش دارد. و یا اینکه شاخص تولید‌کننده سه مجموعه کالاها را در زنجیره تولید (مواد خام، محصولات واسطه‌ای و محصولات نهایی) را در بر می‌گیرد در حالی که شاخص قیمت مصرف کننده تنها کالاهای نهایی را پوشش می‌دهد. ملاحظاتی نظیر قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمتها توسط دولتها، تعرفه‌های کالاهای وارداتی، هزینه‌های حمل و نقل و مالیاتها و ... در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده لحاظ شده که باعث می‌گردد .

 

دانلود فایل 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir