رویدادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت

بهره برداری از 200 طرح صنعتی و معدنی 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir