بررسی روش های تامین مالی بنگاه ها در بازار سرمایه در کشور و انجام مطالعه تطبیقی با سایر کشورها
  • بررسی‌ ساختار‌ مالی ‌کشور ‌و‌ سهم ‌بازار‌سرمایه‌ در‌تامین ‌مالی
  • شناسایی ‌انواع ‌ابزارهای ‌تامین‌ مالی‌ در‌ بازار‌ سرمایه‌  کشورهای ‌منتخب‌
  • شناسایی‌ چالش‌های ‌تامین‌ مالی ‌بنگاه‌های ‌تولیدی‌ در‌ بازار‌سرمایه‌ کشور‌

 

دانلود فایل 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir