تحلیلی بر عملکرد مالی شرکت های ایران خودرو و سایپا در بازه زمانی سال های 98-1395

مهمترین دلایل عملکرد منجر به زیان شرکت های سایپا و ایران خودرو در دوره مالی سال 1397، مازاد بهای تمام شده نسبت به بهای فروش محصولات و تحمیل هزینه­ های مالی (معادل 13 درصد درآمد عملیاتی برای ایران خودرو و 30 درصد درآمد عملیاتی برای سایپا) است. همچنین هزینه خرید قطعات و مواد مستقیم برای هر دو شرکت نیز جهش قابل ملاحظه ای داشته و این رقم برای ایران خودرو معادل 50 درصد و برای سایپا معادل 71 درصد برآورد شده است. این امر نشان می دهد که با وجود سیاست های دولت طی سال 1397 مبنی بر حمایت از تامین نهاده ها و مواد اولیه صنایع با قیمت های مصوب، این دو شرکت با افزایش های قابل ملاحظه ای در نرخ تامین مواد اولیه خود مواجه شده اند. در کنار موارد فوق بخش عمده دیگری از افزایش هزینه این شرکت ها مربوط به عدم ایفای تعهدات فروش (برای هر دو شرکت)، هزینه ناشی از زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی (برای سایپا) و هزینه جذب نشده در تولید (برای هر دو شرکت) در دوره مذکور است.

 

دانلود فایل

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir