فهرست محتوایی مجله سیاست‌پژوهی بازرگانی و توسعه (شماره ۱ / بهار ۱۴۰۰)

 فهرست مطالب

- یادداشت سردبیر
فصل ۰‍‍۱: کووید-۱۹ و جهانی شدن
فصل ۰۲: کووید-۱۹ و علم اقتصاد
فصل ۰۳: کووید-۱۹ و اقتصاد ایران
فصل ۰۴: کووید-۱۹ و تجارت جهانی
فصل ۰۵: کووید-۱۹ و ملاحظات ژئوپولیتیک
فصل ۰۶: کووید-۱۹ و بازار کار
فصل ۰۷: کووید-۱۹ و نهادهای بین‌المللی
فصل ۰۸: کووید-۱۹، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها
فصل ۰۹: گزارشگر (مصاحبه)
فصل ۱۰: وبینارنامه (گزارشی مختصر از دستاوردهای وبینارهای مرتبط)
فصل ۱‍۱: کتاب‌نامه (نقد کتاب و معرفی کتاب)
- یادداشت شماره آتی مجله

مزید امتنان است چنانچه در این چارچوب مطلبی دارید به ایمیل زیر ارسال فرمایید.  فوروارد و اطلاع‌رسانی به افراد صاحب قلم مزید امتنان است

prtd@itsr.ir

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir