بخش صنعت پیشران رشد اقتصادی ایران

این دیدگاه با توجه به رشد کند و بطئی اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، از منظر افزایش رشد اقتصادی، درصدد پاسخ به این سؤالات بوده است:
1- کدامین از زیر بخش‌های اقتصادی، پیشران  رشد اقتصادی ایران هستند؟
2- بخش صنعت دارای بیشترین پیوندها با کدامین از بخش‌های اقتصادی است؟
3- با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحرک‌بخش صنعت نیازمند تحرک کدام بخش‌ها (و با چه پیش‌نیازهایی) است؟
-----
خلاصه‌ای از یافته‌ها:
 بخش نفت، تأثیرگذاری اولیه بالا، اما با ماندگاری پایین بر رشد اقتصادی کشور دارد که دلیل این امر پیوندهای محدود این بخش، با سایر بخش‌ها و شیوه استفاده از درآمدهای نفتی می‌باشد که حتی در مواردی تأثیرگذاری منفی بر بخش تولید داشته است. بخش‌های صنعت و خدمات به دلیل پیوند با یکدیگر، دارای تأثیر و ماندگاری بالا بر رشد اقتصادی کشور هستند که دلیل این امر، پیوندها و ارتباطات وسیع این بخش‌ها با سایر بخش‌های اقتصادی است. با رشد بخش صنعت، خدمات متصل به صنعت توسعه می‌یابند و از سویی بخشی از رشد صنعت، مرهون رشد بخش مسکن است.
- بخش‌های صنعت و خدمات، بخش‌های پیشران کشور برای خروج از رکود فعلی محسوب می‌شوند، لذا برنامه‌ریزی برای تحریک این بخش‌ها می‌بایست در اولویت قرار گیرد؛ ضمن آنکه تحریک بخش مسکن نقش مؤثری به رشد صنعت دارد.
- با توجه به شرایط کورونا، واکسیناسیون و کنترل بیماری می‌تواند تأثیر مثبت و قابل‌توجهی بر بخش خدمات بگذارد که در این صورت، این بخش می‌تواند پیشران رشد اقتصادی برای سایر بخش‌های کشور نیز باشد.
 

 

دانلود فایل

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir