امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دفتر حمایت از مالکیت صنعتی

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، این یادداشت همکاری در راستای اقدامات لازم برای ایجاد مرکز تعالی در موسسه مطالعات است که یکی از بخش های مرتبط با  برنامه کشوری  یونیدو می باشد و اخیرا به امضای دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه صنعتی  ملل متحد رسیده است.
دولت ایران به دنبال این است که برای مقابله با چالش هایی که اقتصاد کشور با آن روبروست به ارایه راه حل هایی برای رشد همه شمول، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت بپردازد. اتخاذ سیاستهای تجاری و صنعتی صادرات محور با در نظر گرفتن تجربه های برنامه ریزی پیشین بسیار کلیدی می باشد زیرا که بدون تحریک صادرات بخش غیر نفتی اقتصاد، رشد بادوام، اشتغال زا و همه شمول، دور از دسترس خواهد بود.
در این پروژه سازمان یونیدو به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی کمک خواهد نمود تا ظرفیت خود را برای انجام پژوهش، آموزش و حمایت عمومی از سیاست های تجاری و صنعتی اشتغال زا افزایش دهد. این کار از طریق ایجاد یک مرکز تعالی برای رشد همه شمول و توسعه پایدار انجام خواهد گرفت. اقدامات اولیه این پروژه از طریق دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن وتجارت به عنوان فوکال پوینت یونیدو صورت پذیرفته است. 
 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir