کتاب تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن منتشر شد

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، از جمله محورهایی که در کتاب تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن پرداخته شده است می‌توان به تحلیل سیاست‌های اعتباری (بویژه در نظام بانک محور اقتصاد ایران) و نقش کلیدی آن در رشد سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن که تحت تاثیر «میزان تسهیلات بانکی» است، سهمیه‌بندی اعتبارات بانکی، تسهیلات تکلیفی، یارانه سود، تلفیق منابع دولتی با منابع بانکی و وجوه اداره شده که نقش موثری در تحریک سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن دارند، اشاره کرد.
در این کتاب به رویکرد سیاست‌های اعتباری معطوف به بخش صنعت و معدن پرداخته شده و میزان تسهیلات را موثرترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری ذکر نموده است. لذا اعمال سیاستگذاری مبتنی بر کنترل نرخ سود بانکی، عرضه اعتبارات و دسترسی به منابع اعتباری را (به‌دلیل تشدید تنگنای مالی) کاهش خواهد داد. 
در کتاب حاضر بر موثرترین راهبردها در زمینه سیاست‌های اعتباری (با هدف افزایش سرمایه‌گذاری) توسعه مالی، تقویت بانک‌های توسعه‌ای، حمایت از سیاست نرخ سود واحد برای تمام بخش‌های اقتصادی و آزادسازی نرخ سود در بلندمدت تاکید شده است.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir