آغاز نشست پایانی برنامه بازنشر دانش (ksp)

نشست پایانی برنامه بازنشر دانش (ksp) در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آغاز شد.
از تعاملات مهم موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با نهادها و سازمان‌های بین المللی همکاری با وزارت استراتژی و تامین مالی کره جنوبی در قالب بازنشر دانش(ksp)  بوده است. این برنامه هر سال توسط وزارت مذکور در قبال تعهد دولت کره جنوبی به سازمان ملل متحد در خصوص بازنشر تجربه توسعه اقتصادی و صنعتی خود به سایر کشورهای در حال توسعه انجام گرفته و برای سال میلادی 2018-2017، موسسه موفق شد به عنوان نخستین نهاد ایرانی در این برنامه پذیرفته شود.
 فرآیند کار در انجام این پروژه بدین صورت بوده است که پژوهشگران ایرانی و کره‌ای در قالب یک تیم مشترک و با استفاده از منابع تخصیص یافته توسط طرف کره‌ای به مدت 9 ماه به بررسی موضوعات رقابت‌پذیری در سه سطح کل اقتصاد، صنایع پایین‌دست پتروشیمی و صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی پرداخته و در نهایت پیشنهادهای سیاستی خود برای افزایش رقابت‌پذیری را ارائه نمودند و خروجی نهایی برنامه بازنشر در حضور مدیران عالی کشور همکار ارائه می‌شود. 
بر این اساس، مطابق برنامه پیش بینی شده نشست پایانی در محل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار و نشست‌های بعدی نیز به ترتیب در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و اتاق بازرگانی تهران ادامه خواهد داشت.

 

 

 

.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir