چشم انداز اقتصاد ایران

فضاي نوين، پیچیده و به هم پیوسته اقتصاد جهانی، کشورها را ناگزیر از رصد و پایش، برنامهريزی، سیاست‌گذاری و به کارگیری مجموعه اقدامات منسجم و پیشگیرانه جهت حفظ و ارتقای پویایی نظام اقتصادی کرده است. تحولات، اختلالات و تکانه های خارجی (مانند تغییرات قیمت جهانی نفت، بحران های مالی، تغییر قیمت محصولات در بازارهای جهانی و ...) و تحولات داخلی همگی نمونه موضوعاتی است که نیازمند آسیب شناسی و تحلیل آثار آن بر اقتصاد کلان و زیربخش های اقتصادی است. گفتنی است تحلیل و ارزیابی موضوعات مورد اشاره در خصوص زیربخش های اقتصادی استراتژیک و حساس از جمله بخش صنعت،‌ معدن و تجارت (به دلیل سهم نسبتا بالا در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کل و ارتباطات پسین و پیشین قوی) از اهمیت بالاتری برخوردار است.
در این راستا بررسي روند و تحلیل شاخص‌هاي کلیدی به منظور استخراج چالش ها و ارایه راهکارهای متناسب، پيش بيني و ارایه تحلیل های آینده نگر کمک شایانی (به سياستگذاران اقتصادي و تصمیم گیران حوزه صنعت، معدن و تجارت كه مايلند تا با شناخت تحولات آتي اقتصاد و متغيرهاي موثر بر آن تفسير واقع بينانه‌اي از روند كلي اقتصاد در آينده داشته باشند) خواهد کرد. چنين شناختي آنها را قادر خواهد ساخت كه بتوانند سياست‌هاي آتی را به نحو مطلوب‌تر در راستاي بهبود و تثبيت وضعیت اقتصادی و كاهش انحراف از مسير صحیح به کار گيرند. نکته اساسی آن است که شناسایی و احصای دقیق چالش ها و تحلیل تحولات بر بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند ارتباط تنگاتنک با فعالان اقتصادی، تشکل های و انجمن های صنعتی، معدنی و تجاری است.
براین اساس مطالعه حاضر با هدف رصد و پایش مستمر اقتصاد ایران با تاکید بر بخش صنعت، معدن و تجارت به دنبال «بررسی وضع موجود اقتصاد ایران با تاکید بر بخش صنعت، معدن و تجارت از طریق بررسی روند شاخص‌هاي عملكردي»، « احصاء نظر خبرگان اقتصادی در خصوص وضعيت و تحولات آتی اقتصاد ايران با تاکید بر بخش صنعت، معدن و تجارت»، «احصاء چالش ها و مشکلات کلان بخش صنعت، معدن و تجارت از طریق ارتباط با تشکل ها، انجمن ها و فعالان اقتصادی» و «تحلیل چالش ها و مشکلات احصاء شده از سوی تشکل ها» می باشد. به بیان ساده رویکرد اصلی این مطالعه رصد و پایش مستمر و ارتباط مستقیم با خبرگان اقتصادی و تشکل های حوزه صنعت، معدن و تجارت به منظور احصای مشکلات و چالش ها و ارایه تحلیل های کارشناسی مرتبط است.

اهداف پروژه
•    رصد و پایش مستمر شاخص های کلیدی اقتصاد ایران با تاکید بر بخش صنعت، معدن و تجارت
•    احصاء نظر صاحب نظران و متخصصان اقتصادی در خصوص وضعيت آتی اقتصاد ايران با تاکید بر بخش صنعت، معدن و تجارت
•    احصاء و تحليل نظر صاحب نظران در خصوص مشکلات عمده اقتصادی كشور و تحولاتی که در اقتصاد داخل اتفاق می افتد
•    احصاء نظر تشکل های بخش صنعت و معدن در خصوص چالش ها و مشكلات صنايع كارخانه-اي
•    بررسی و تحلیل چالش ها و مشکلات احصاء شده از حوزه صنایع کارخانه ای

 سازمان های بهره بردار پروژه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي تابعه و وابسته، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، سياستگذاران اقتصادي و فعالين اقتصادي بخش  خصوصی و دولتی.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir