کتاب مدیریت پروژه های بزرگ و کوچک منتشر شد

سرعت تغييرات و فشار ناشى از رقابت شركت‏ها را وادار به سرعت‏‌بخشى به انجام كارها نموده است.این‌ باعث شده تا بيشتر كارهاى سازمانى در قالب فعاليت‏هاى پروژه‏‌اى تعريف شوند. طبيعى است كه انجام پروژه‏اى بر اساس بودجه و طبق برنامه‏‌ى زمانى آن، نيازمند برخوردارى از مديريتى خوب مى‏باشد. بطوریکه امروزه تكنيك‏هاى مديريت پروژه در مورد اغلب پروژه‏‌هاى ساختمانى، توسعه‏‌ى هواپيماهاى نظامى و تجارى، ايجاد و راه‏‌اندازى سايت‏هاى تجارت الكترونيك، ساخت فيلم‏‌ها، و خيلى از كارهاى پيچيده، حتى مبارزات انتخاباتى، به كار گرفته شود. با اشاعه‏‌ى كاربرد تكنيك‏هاى مديريت پروژه در ميان طيف وسيعى از شركت‏ها در صنايع مختلف، درعين‏‌حال در كانون توجه جهت برگزارى دوره‏‌هاى آموزشى، خدمات مشاوره‏‌اى و اعطاءِ گواهينامه‏‌ها قرار گرفته‏‌اند. براى مثال انجمن بين‌‏المللى مديريت پروژه در هلند داراى شعبى در غرب اروپا، روسيه و تعدادى از كشورهاى در حال توسعه است. در همين حال، مؤسسه‏‌ى مديريت پروژه (www.pmi.org) كه دفتر مركزى آن در شهر " فيلادلفياى "ايالات متحده‏‌ى امريكا واقع شده، داراى بيش از 100هزار نفر عضو از 125 كشور جهان است. اين مؤسسه حامى مالى تحقيقات و انتشارات در اين زمينه بوده و با ارزيابى دقيق برنامه‏‌ها، مبادرت به صدور گواهينامه در جهت پيشبرد حرفه‏ ى مديريت پروژه مى‏باشد.

محتواى اين كتاب از كتاب‏ها، مقالات و انتشارات برخط مدرسه‏‌ى بازرگانى هاروارد و خصوصا مطالب مربوط به مديريت پروژه و رهبرى تيم در بخش تربيت مديران هاروارد كه خدمتى آنلاين مى‏باشد، برگرفته شده است. همانند ديگر مجموعه‏‌ى كتاب‏هاى ملزومات كسب ‏وكار هاروارد، فراهم‏‌كننده توصيه‏‌هايى عملى براى آن‌دسته از مدیران پروژه‌های کوچک و متوسط  می‌باشد که بدنبال کسب مهارت‌های اساسی برای اجرای کاراتر پروژها طبق بودجه و برنامه زمانی می‌باشند. كتاب دو جنبه‏‌ى اساسى موضوع را مورد بحث قرار می‏دهد: (1) تكنيك‏هاى مديريت پروژه  شامل طراحى، برنامه‏‌ريزى، اجراء، مدیریت ریسک و غيره  و (2) خيلى از مسائل مرتبط به راهنمای عملی کار تیمی و رهبران تیم است که  اين موضوع در بسيارى از كتاب‏های موجود بازار در خصوص مدیریت پروژه  ناديده گرفته می‏شود.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir