ناب و ناب اندیشی

 

انسان محور اساسی شکل گیری هریک از شاخه های علوم اجتماعی است و رفتار ایشان از زمانی تا زمان دیگر، از مکانی تا مکان دیگر،از موقعیتی تا موقعیت دیگر و... دایماً در حال تغییر و تحول می باشد.

موضوع فوق به 2 نکته به شرح ذیل اشاره دارد:

الف) جهانی که در آن زندگی نموده و ادامه حیات می دهیم، جهان تغییر و تحولات است و همه چیز دایماً از وضعیتی به وضعیت دیگری انتقال می یابد. این موضوع بیان گر آن است که بشر با پدیده ها و الگوهای ثابت مواجه نبوده و دایماً، می بایست برنامه ها را متناسب با تغییرات جدید، تصحیح نموده و طراحی های جدیدی داشته باشد.

ب) هر نوع تغییر و تحولی (چه کوچک و ناچیز و چه بزرگ و عظیم) در هر بخشی و در هر نقطه ای از جهان که اتفاق بیفتد به تناسب کوچکی و یا بزرگی خود، در سایر نقاط جهان تاثیر گذاشته و دامنه آن در جوامع مختلف گسترانیده می شود.

بنابراین در کتاب حاضر، تلاش گردیده به تحولات عرصه کسب و کار، نگرش های جدید در خصوص تولید کالا و خدمت توسط سازمان ها و شرکت ها، از جمله تفکر، تولید، نیروی انسانی، ابزارها و بازاریابی ناب و هم چنین ناب سازی سازمان ها و شرکت ها، اشاره شود زیرا، امروزه سازمان ها را، مجموعه فرآیندهایی می دانند که هدف آن ها ایجاد ارزش برای مشتری و آن نیز مستلزم خلق ارزش در خود سازمان ها، به مفهوم تفکر ناب است. برنامه سازمان با رویکرد ناب، در درجه اول، کاهش خطاها و در درجه دوم طی مراحل بهبود و ارزش آفرینی مستمر در راستای افزایش بهره وری و ریشه کن کردن اتلاف در سازمان است.

 

لینک خرید کتاب 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir