موک، راهبردی موثر در یادگیری و آموزش برخط

موک پدیده ای نسبتا جدید است که در چند سال اخیر مورد توجه دانشگاه ها و نظام های آموزش عالی قرار گرفته است. طبق تعریف دیکشنری آکسفورد، موک به دوره تحصیلی رایگان ارائه شده از طریق اینترنت به تعداد زیادی از افراد گفته می شود. گائیبل دوره های برخط آزاد انبود را به صورت دوره های برخط بدون الزامات رسمی ورود، محدودیت مشارکت و رایگان تعریف می کند. به عبارت دیگر، دوره های برخط آزاد انبوه به دوره های آموزشی گفته می شود که به صورت برخط و از طریق اینترنت به داوطلبانی از سراسر جهان ارائه می شوند. ثبت نام در این دوره ها، آزاد و خارج از مراسم معمول در دانشگاه و مراکز آموزشی است، داوطلبان می توانند بدون اینکه شهریه ای بپردازند به صورت رایگان و یا با حداقل هزینه ثبت نام در آن ها شرکت کنند. 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir