معرفی کتاب «مهارت های اداره کردن»

تفکر بسیاری از ما چنین است که مدیر و فعالیت های مربوط به او همانند یک دستورالعمل و بخش نامه های صادره است و مهارت و نوآوری نمی طلبد. هنگام مراجعه به فرهنگ لغت برای کلمه مدیر هنوز استنباط این چنین است که مدیر کسی است که یک کسب و کار و یاامور دولتی را مدیریت می کند و یا توانایی سازماندهی امور و فعالیت ها و منابع را دارا می باشد. 

برا اساس این دیدگاه مدیران اداری فقط با ملاک میزان اثربخشی آنها در تجارت و کسب و کار سنجیده می شوند که طبعا ارزش کمی به آنها تعلق می گیرد، که از نظر علمی صحیح نمی باشد. بسیاری از مدیران به ندرت آموزش های لازم در زمینه امکان ایجاد فرصت برای پیشرفت شغلی را می بینند، لکن با این وجود تاثیر مستقیمی بر عملکرد سازمان خود دارند. در تمامی سطوح سازمان، فعالیت مدیران به چشم می خورد و آنها برای اداره امور به طیف گسترده و متنوعی از مهارت های ضروری مدیریتی نیاز دارند و از این مهارت برای انجام فعالیت  های شان بهره می گیرند. این کتاب امکان بررسی و مرور مهارت ها و تجارب مدیران را فراهم می کند و علاوه بر آن مطالب بیشتری در رابطه با مهارت های مورد نیاز برای اثربخشی و پیشرفت در رابطه با کارشان را یاد بگیرند و در نتیجه امکان بهبود مستمر در شغل فعلی و مشاغل آینده را فراهم می سازد. در سازمانهای مختلف این افراد با عناوین متفاوتی نظیر مدیر، سرپرستو ناظر، مجری و موارد نظیر آن شناخته می شوند ولی در این کتاب به خاطر ارحتی از کلمه "سرپرست" استفاده می کنیم. 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir