کارکرد اخلاق و حسابداری

کتاب حاضر در خلال همه اختلافات روزمره در دنیای حسابداری به اهمیت اصول اخلاقی اشاره کرده است. حسابداری، دانش بسیار با ارزش و جزء مهم اقتصاد مبتنی بر بازار است. هیچ فعالیت اقتصادی بدون اطلاعاتی که حسابداری فراهم کرده است امکان پذیر نیست. در ادبیات حسابداری نگرشی وجود دارد که معتقد است ارتباط حسابداری و اخلاق فراتر از یک مفهوم جنبی است این نگرش شگرف بیان میدارد که اصول و مبانی حسابداری ریشه های اخلاقی دارند و از این رو اخلاق با ذات دانش حسابداری، در ارتباط است، به طوری که تفکیک حسابداری از آن امری ناشدنی است و حسابداری، عملی ذاتا اخلاقی است. هدف اصلی کتاب حاضر پاسخ به به این پرسش است که آیا می تواند اظهار داشت که حسابداری نقش اخلاقی خود را به درستی ایفا نموده است؟ برای این منظور، سالها به بررسی مقالات موجود در زمینه اخلاق پرداخته و بر پایه دانش حسابداری و پژوهش های انجام شده در این حوزه کوشش نموده این تا پاسخی برای پرسش فوق پیدا نماییم.  امید است که کتاب حاضر بتواند برای اهالی علم و دانش حسابداری مثمر فایده افتد. 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir