مهارت های مذاکره

بدون اغراق، زندگی مجموعه ای از مذاکرات است. هرگاه شما ناگزیر شوید با دیگران مذاکره کنید، خود را موظف میبینید که رموز این کار را به خوبی فراگیرید. این کتاب در یادگرفتن فن مذاکره به شما کمک خواهد کرد. 

در این کتاب بسیاری از جنبه های فرآیند مذاکره را به شما خواهیم آموخت. بهترین مکان برای مذاکره کجاست؟  آیا بهتر است خودتان شخصا به مذاکره بپردازید یا آنکه با کمک یک گروه اقدام به این کار کنید؟ چگ.نه فهم ارتباطات غیر کلامی میتواند به شما کمک کند تا اصول مذاکره را بهتر درک کنید؟ چگونه  مهارت در گوش کردن، پرسیدن پافشاری و قانع کردن طرف میتواند مهارت شما را در مذاکره افزایش دهد؟ آیا مذاکره رودررو بهتر است یا از طریق تلفن یا سایر کانالهای ارتباطی؟ چرا شیوههای مذاکره در فرهنگهای مختلف با یکدیگر فرق دارد؟  و سرانجام، چه راهبردها و راهکارهایی برای مذاکره وجود دارد و شما در موقعیت ها و شرایط مختلف از کدام از این روشها باید استفاه کنید تا به بهترین نتیجه دست یابید؟

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir