راهنمای تولید محتوا برای فریلنسرها

در این کتاب، تمام ابزارهای مورد نیاز اعم از مهارت های لازم، نحوه ی دستیابی به این مهارت ها، چگونگی ارتقای آنها، پیشنهاداتی در خصوص انتخاب حوزه ی تخصصی و هم چنین روش ایجاد تمایز خود و کارتان در شبکه های مجازی و به ویژه لینکدین اشاره شده اند. 

خلاصه اگر احساس می کنید در جایگاه یک فریلنسر احساس درجا زدن به شما دست داده است . پیشرفتی برای خود و گارتان متصور نیستید، این کتاب دقیقا همان چیزی است که به آن نیاز د ارید. به حاطر داشته باشید که همواره برای بدستآوردن چیزی که هرگز نداشته اید باید کاری را انجام دهید که هرگز انجام نداده اید. باید به شخصی بدل شوید که هرگز نبوده اید. 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir