کتاب " کاربرد تئوری فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی در متنوع سازی صادرات"

یکی از دلایل عدم توفیق در حفظ تنوع صادراتی و یا ظهور محصولات جدید در سبد صادراتی کشور، انتخاب نامناسب زمینه‌های توسعه تولید و صادرات بدلیل عدم توجه کافی به قابلیت‌ها و توانمندی‌های مرتبط با مهارت و دانش موجود در کشور است. کتاب حاضر ضمن معرفی رویکردهای پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول، به چگونگی کاربرد این رویکردها در شناسایی زمینه‌های متنوع سازی صنایع، بررسی بازارهای صادراتی و محدودیت‌ها و موانع صادرات محصولات منتخب می پردازد. مطابق این رویکردها، توانمندی‌ها و قابلیت‌ها، مجموعه عوامل خاص تولید کالا شامل ذخایر سرمایه فیزیکی، انسانی، نیروی کار، منابع طبیعی و کیفیت نهادهای موجود هستند که ساختار تخصصی شدن یک کشور در تولید یک کالا را تعیین می‌کند. ترسیم فضای محصول برای هر کشور یا هر صنعت خاص از یک کشور، امکان شناسایی گروه کالایی و یا کالای مناسب و دارای اولویت برای تولید و صادرات مستمر و ماندگار را میسر می‌سازد. تمرکز این کتاب بر شناسایی زمینه‌های متنوع‌سازی صنایع پایین دستی پتروشیمی ( شامل صنایع لاستیک و پلاستیک ، آرایشی و بهداشتی، رنگ و رزین) است.

خرید کتاب

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir