طراحی نظام ارتباطات يکپارچه بازاريابی (IMC) برای بانک تجارت

 يکي از مهمترین اهداف اقدامات ارتباطی با توجه به مراحل گوناگون عمر بنگاه و محصول، انتقال اطلاعات به بازار هدف به منظور تسهيل جايگاه‌يابي محصولات و خدمات در بخش موردنظر بازار، و نيز دريافت عکس العمل مطلوب از مشتريان است. از آن جا که رفتار مشتريان و مصرف‌کنندگان آشکارا متأثر از اقدامات ترفيعي است، لذا انتخاب مدل ارتباطي مناسب، سازگار و اثرگذار براي هدايت مصرف‌کنندگان و مشتريان در راستاي تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت بازاريابي، موضوعي پيچيده و بسيار با اهميت است.
مجموعه ارتباطات بازاریابی باید بصورت ترکیبی هم افزا، متناسب با جايگاه محصول، خط محصول و حتي بنگاه، و همچنین متناسب با منحني عمر آن باشد و بتواند با تعيين شاخص‌هاي اصلي و فرعي مورد نظر محصول در بازار هدف، جايگاه آنها را با حداقل خطا مشخص كند و پيامي مناسب، اثر بخش و برخوردار از هماهنگي ارائه دهد. ارتباطات يكپارچه بازاريابي در حقيقت مدلي براي شناخت بهتر مخاطبان و شناساندن و معرفي بنگاه و محصولات و خدمات آن، نام و نشان تجاري، اهداف و برنامه‌هاي بنگاه در جهت اطلاع‌رساني و ترغيب و اثرپذيري مخاطبين هدف در بازار است. در اين فرايند، بايد همه اجزا بصورت دقيق همراه با شاخص‌ها و اولويت آنها تعريف شوند و در نهايت، تركيب مناسبي از آميختة ترفيع را براي ايجاد تمايز در ذهن مخاطبين به وجود آورند.
از آنجا که ابزارهای ارتباطی از تنوع بسیار زیاد برخوردار شده‌اند، بسیاری از بانک‌ها براي منفعل نبودن در عرصه رقابت، بدون در نظر گرفتن شیوه مناسب برای بانک خود، به صرف بیهوده منابع می‌پردازند و اثربخشی و کارایی لازم را نمی‌سنجند و به این مسأله نمی اندیشند که آیا با استفاده از ابزارهای مختلف ارتباطی، پیام‌های سازگاری به مشتریان فرستاده می‌شود یا خیر. این پرسش‌ها و سؤالاتی از این دست باعث می‌شود که بازاریابان به فکر یکپارچگی ارتباطات بازاریابی باشند. 
اهمیت بررسی ارتباطات يكپارچه بازاريابي را می‌توان بدین شکل مطرح کرد: یکپارچگی و هماهنگی همه ابزارها، تکنیک‌ها و سازوکارهای آمیخته ارتباطات بازاریابی به منظور بهبود عملکرد برند؛ افزایش کارایی و اثربخشی ارتباطات بازاریابی؛ ایجاد هم افزایی در عناصر گوناگون آمیخته ارتباطات بازاریابی؛ جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی و صرفه جویی در آن‌ها با استفاده از یکپارچه کردن فعالیت‌های ارتباطی.

اهداف پروژه
هدف اصلی

•    طراحی نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای بانک تجارت
اهداف فرعی
•    کمک به تحقق اهداف بازاریابی بانک تجارت
•    هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي ترويجي و تبليغي بانك تجارت با يكديگر
•    ايجاد هم‌افزايي ميان فعاليت‌هاي ترويجي
•    توسعه آگاهی مشتریان درباره فعالیت‌های بانک و تنوع خدمات آن
•    كمك به بهبود ادراك مشتريان از خدمات بانكي بانك تجارت
•    ایجاد تصویری مطلوب، يكتا و با ثبات از بانک نزد مشتریان
•    ترغیب بیشتر مشتریان به استفاده از خدمات این بانک
•    ارتقاي جایگاه بانک و خدمات آن در اذهان مشتریان
سازمان‌هاي بهره‌بردار پروژه
بانک تجارت تنها بهره‌بردار این طرح محسوب می‌شود.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir