معرفي اجمالي يكصد كارآفرين صنعت، ‌معدن و تجارت

    پويايي‌هاي اقتصاد نيازمند فرهنگ نوآوري، خلاقيت، كارآفريني و پذيرش تغيير و ايده‌هاي جديد است. اين ويژگي‌ها همزمان با حركت كشورها از مرحله تقليد به مرحله نوآوري اهميت بسياري يافته‌اند. شومپیتر  استدلال می¬کند که «روحیه کارآفرینی» و کارآفرینی «پیشگام»، محرکه اصلی  شکل¬دهنده فرآیند «تخریب خلاق/ سازنده»، تغییر مولد و رشد است. علاوه بر این بیان می¬کند کارآفرینی توسط ساختار نهادی جامعه ایجاد شده است. جوامع با سطح بالای روحیه کارآفرینی، جوامعی هستندکه نهادهایی را برای اعطای پاداش به فعالیت¬های کارآفرینی توسعه داده¬اند. نلسون استدلال می¬کند که «تغییر اقتصادی بلندمدت باید همزمان با تکامل با هم فناوری¬های رایج و ساختارهای نهادی حمایت¬کننده و تنظیم¬کننده آنها درک شود».
نكته قابل توجه ديگر اينكه نظام‌هاي باور نقش مهمي درتوسعه اقتصادي و فناوري ايفا مي‌كنند. چيزي كه سرمايه‌داري مدرن را خلق كرد، تغيير در نحوه تفكر مردم پيرامون كسب‌وكار، مبادله، نوآوري و سود، آزادي و كرامت انساني و آموزش و تعليم بود. مهمتر از همه، اين نظام‌هاي باور جديد نيز در قالب حمايت از پذيرش سريع فناوري‌ها در اقتصاد، پاداش‌هايي به كارآفريني اختصاص دادند كه به ظهور بخش‌هاي صنعتي پويا منتهي شد.  بنابراين در جهت تقويت نظام باورها و توسعه ظرفيت كارآفريني، ايجاد كانون توجه در جامعه از طريق معرفي كارآفرينان تاثيرگذار كشور در قالب انتشاركتاب وغيره، اقدامي ضروري از سوي نهادهاي مرتبط در اين خصوص نظير موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني است.
از جمله اهداف راهبردي كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگيري مي گردد ارتقاي فرهنگ و دانش عمومي براي پشتيباني از فرايند توسعه صنعتي كشور است. ارتقاي جايگاه و منزلت كارآفريني، توسعه و ارتقاي فرهنگ عمومي از طريق توسعه فرهنگ صنعتي، و بالاخره توسعه و تعميق مديريت اقتصاد و حقوق مالكيت فكري (صنعتي) در زنجيره ارزش از ايده تا محصول از جمله سياستهاي اجرايي مرتبط با راهبرد مذكور بشمار مي رود. در اين راستا به نظر مي رسد مستند سازي تجربيات كارآفرينان و ارائه الگوهاي خلاقيت و كارآفريني به فعالان اقتصادي كشور ضرورت تام دارد.  
توجه به كارآْفرينان حوزه صنعت، معدن و تجارت از منظر اقدامات تأثيرگذاري كه در عرضه محصولات جديد، فرآيند توليد محصولات، ساختارسازي سازماني و روش‌هاي ارتباط با ديگر بنگاه‌ها، رضايت مشتريان و سيستم توزيع و بهره‌برداري از مواد اوليه و واسطه‌اي و اشتغال داشته اند بسيار مهم است. شايان ذكر است پيش از اين مجلداتي با عناويني چون مديران نمونه، صادركنندگان نمونه و كارآفرينان برتر از سوي نهادهاي علمي و اجرايي كشور منتشر شده است كه در اين پژوهش از برخي از نتايج آن بهره برده خواهد شد. اين مطالعه، همانطور كه پيشتر ذكر شد علاوه بر توجه به اصل مهم ارج شناسي از كارآفرينان به دنبال آن است كه اثري جدي در عرصه‌ي كارآفريني برمبناي تجربه‌هاي موفق ارايه دهد.  
اهداف پروژه
هدف اصلي اين پژوهش شناسايي و معرفي كارآفرينان  صنعت،‌ معدن و تجارت و مستند سازي بسيار اجمالي تجربيات آنها مي‌‌باشد.
هدف فرعي این پروژه گردآوري اطلاعات اوليه جهت تكميل در مراحل بعدي و تدوين پروژه‌اي برای تحليل الگوهاي توسعه كسب و كار و شناسايي عوامل موثر در شكل گيري اين الگوها
سازمان‌هاي بهره‌بردار پروژه
وزارت صنعت معدن و تجارت، مراكز غير دولتي كارآفريني، انجمن ها و اتاق هاي بازرگاني، وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir