اندازه‌گيري ارزش اجتماعي برند سايپا در مقايسه با رقبا

   امروزه بسیاری از سازمان‌ها به این باور رسیده‌اند که یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌های آنها، برندهای محصولات و خدمات آنها می‌باشد. در دنیای پیچیده و پرچالش امروزی همه ما چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک مدیر کسب و کار، با گزینه های روزافزون و کاهش زمان برای تصمیم‌گیری و انتخاب مواجه هستیم. بر این اساس توانمندی برندها در ساده‌سازی تصمیم‌گیری مشتریان، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است. یکی از ضروریات مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برندهای قدرتمندی است که ضمن عمل به وعده‌ها و تعهدات، قدرت توانمندی‌های خود را در طول زمان ارتقاء دهند. 
امروزه توجه دانشگاهیان و دست اندرکاران کسب و کارها بیش از پیش به سوی برند و ارزش اجتماعي برند معطوف گردیده است. شناسایی سازه‌های تشکیل¬دهنده ارزش اجتماعي برند و بررسی فعالیت‌های مختلف بازاریابی که باعث تقویت این سازه‌ها می‌شود از یک طرف و ارائه مدلي برای اندازه‌گیری ارزش اجتماعي برند از سوی دیگر برای شرکت‌ها و صنایع مختلف به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده است. تفکر در مورد یک برند که دارای فرهنگ خاص خود می‌باشد به معنای غلبه بر دیدگاه خشک نسبت به بازار برای بهبود تصویر ذهنی پیچیده تری از برند می‌باشد، نقشی که نه تنها پدیده اي اجتماعی است بلکه بهبود دهنده پدیده های جدیدی می‌باشد. برندهایی که قادرند در درون خود یک فرهنگ را خلق نمایند، می‌توانند رویدادها را هم به عنوان بازیگر و هم به عنوان تماشاگر تغییر اجتماعی تحت تأثیر قرار دهند. چنانچه بتوان بحث هایی که در مورد برند صورت می‌گیرد را به نحو مطلوبی مدیریت نمود، امکان افزایش ارزش اجتماعی آن بیشتر می‌شود.
اهداف پروژه
1-    ارزیابی و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف برند سایپا (ارزش اجتماعي آن) در مقابل رقباي داخلی و خارجی در حوزه محصول و خدمات پس از فروش
2-    ارزیابی و رتبه‌بندي کانال‌هاي ارتباطی (رسانه ها) با جامعه بر اساس نوع پیام (تبلیغات محصول- تبلیغات برند- اخبار و...  
سازمان‌هاي بهره‌بردار پروژه
گروه خودروسازي سايپا

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir