فرونشاندن بحران اقتصادی ناشی از کوید 19

از زمانی که ما کتاب الکترونیکی  اقتصاد در زمان covid-19  را در تاریخ 9 مارس 2020 منتشر کردیم جهان مکانی غیر معمول شده است. در سطح جهان،  شمار آلودگان به این ویروس و مرگ ناشی از آن افزایش یافته است. اروپا اکنون کانون  این اپیدمی است. اما ایالات متحده با توجعه به جمعیت بزرگش (330 میلیون نفر) و فقدان رهبری ملی، در مسیر این است که به کانون بعدی تبدیل شود. بازارهای سهام 5 تا 10 درصد در یک روز کاهش داشته، بعضی وقتها بالا می رود اما در بیشتر موارد کاهش می یابد. سایر بازارهای مالی نیز به همین اندازه فرار هستند.  دولتها در اروپا اقدامات قرنطینه ای بهداشت عمومی را که در هر شرایط دیگری بسیار حاد تلقی میشد به اجرا گذاشته اند که سبب شد دولت ها به طور روز افزون اقدامات ضد رکودی (اقتصادی) قوی تری را پیشنهاد کنند. این یک الگوی اروپایی بود و به نظر می رسد میرود نتا الگویی در ایالات متحده و بسیاری از ملل دیگر شود.  تمام اینها به دلیل قدرت زیاد این ویروس در سرایت آن است و همچنین  پیامدهای خارق العاده انفجاری آن در دوره گسترش اپیدمی.

لینک خرید کتاب 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir