سرپرست گروه پژوهش‌هاي بازرگاني خارجي : حسن ثاقب

تلفن:  61062169

ایمیل: H.Sagheb@itsr.ir​

وظایف موضوعی:

 •  مديريت صادرات کالاها و خدمات، مدیریت واردات، همکاری‌ها و تجارت منطقه‌ای، همکاری‌ها و تجارت بین‌المللی، ترتیبات و توافق‌نامه‌های تجاری، پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نظام تعرفه‌ها و حمايت‌ها، ديپلماسي تجاري، توسعه بازارهای خارجی کالاها و خدمات، تجارت خدمات، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، کنسرسیوم‌های صادراتی، بازارهای هدف، نمایشگاه‌های بین‌المللی، الحاق به WTO و اثرات بر صنعت و معدن، ارزيابي توان رقابتي در بازارهاي جهاني، صادرات خدمات فني مهندسي، اتاق‌های بازرگانی مشترک و منطقه‌ای، بازار مشترک اسلامی، مقررات گمركي، مبارزه با قاچاق، مبادلات مرزي، سیاست تجاری و ......
 • تحریم، روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتصاد بین‌الملل و.... 

 

برنامه‌ها

طرح پژوهشی

 • بررسی پیامدهای اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری بر فرایندها و رویه‌های تجاری و گمرکی ایران
 • بررسی ابزارها و مشوق‌های صادراتی درکشورهای منتخب و نحوه بکارگیری آنها در ایران
 • عملکرد صادرات محصولات غذایی ایران و چشم‌انداز بازارهای منطقه: روسیه، عراق و عمان
 • نقشه متنوع‌سازی صادرات صنایع پایین‌دست پتروشیمی در چارچوب فضای محصولی
 • تدوین سند سیاست تجاری
 • آثار توسعه روابط تجاری ایران با چین براشتغال و سرمایه‌گذاری بخش صنعت
 • ​سنجش مزیت نسبی و رقابتی صنعت نساجی و پوشاک ایران نسبت به سایر صنایع در بازارهای داخلی و خارجی
 • تدوین برنامه جامع نمایشگاه‌های بین‌المللی در توسعه بلوک‌های جدید صادراتی کشور
 • ارتقاء رقابت پذیری واحدهای صنعتی کوچک
 • آسیب شناسی صادرات نرم افزار کشور
 • شناسایی بازارهای هدف جدید جهت افزایش صادرات
 • نظام تعرفه‌ای موثر بر رقابت‌پذیری صادرات صنعتی با تکیه بر تجربه کشورها
 • تاثیر  پیمان‌های پولی دوجانبه ایران با‌کشورهای پیرامون با تاکید بر شرایط تحریمی
 • آسیب شناسی وضع موجود و تدوین نقشه راه صنعت نمایشگاهی کشور در طول برنامه ششم 

گزارش

 • بررسی و مطالعه علل‌رشد صنعت شیرینی و شکلات درکشورهایی مانند آلمان، سوئیس، بلژیک و ایتالیا
 • متنوع‌سازی‌سبد صادراتی‌صنایع‌معدنی با‌رویکرد‌توسعه فضای‌ محصولی
 • راهکارهای موثر مدیریت واردات کالاهای غیرضرور
 • شناسایی موانع کلیدی و راهکارهای سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی در تولید صنایع صادرات‌گرا
 • تجربه کشورها جهت مشارکت در GVC (سیاستها/بازیگران اصلی و تقسیم کار/مشوقها و ...)
 • رصد تبعات جنگ تجاری چین و آمریکا
 • رصد تبعات جنگ تجاری اروپا و آمریکا
 • تاثیر تبعات حمایتگرایی آمریکا بر سازمان جهانی تجارت
 • تاثیر شوکهای ارزی و نوسانات اقتصادی  بر تجارت خارجی کشور
 • تحلیل و رصد تجارت خارجی کشور ( هر شش ماه یک بار)
 • بررسی روند تحولات تجاری کشورهای هدف پیرامونی بر اساس تقسیم کار ( هر پژوهشگر دو بازار)
 • مشارکت در تدوین کتاب سال 1398 صنعت ،معدن وتجارت

پژوهشگران

شماره تماس

فاطمه پناهی

61062155

 میرعبداله حسینی

61062298

میترا رحمانی

61062377

مهدی رضایی

61062375

محمدرضا عابدین مقانکی

61062269

سمیرا گلکاران‌مقدم

61062370

بیتا نوروزی

61062379

پریسا یعقوبی

61062311
حمیدرضا محبی 61062381
فایزه مرادی حقیقت 61062173
الهه نصیری 61062155
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir