مدیر گروه: الناز میاندوآبچی

تلفن: 61062341

ایمیل: E.miandoabchi@itsr.ir

وظایف موضوعی:

 • زنجیره‌های تامین و تولید و توزیع، لجستيك بازرگاني و‌ صنعتي و معدنی و خدمات، شهرک‌های لجستیکی، زیرساخت‌های لجستیکی، تجاری، صنعتي، معدنی، فناوری اطلاعاتي، توزيعي، حمل و نقلي، مالي، نهادي، ذخيره‌سازي و انبارداري، فروشگاه‌های زنجيره‌اي، شركت‌هاي پخش، لجستيك الكترونيك و ..
 • تجارت الکترونیک و زیرساخت‌های آن (زيرساخت‌هاي سياستگذاری،‌ راهبردي، ‌آموزشي و ترويجي)، پنجره واحد تجاری و سرمایه‌گذاری، روش‌های نوین تجارت و...... 
 

برنامه‌های سال 

طرح پژوهشی

 • طرح آسيب‌شناسي حمل‌ونقل جاده‌اي و دريايي در راستاي توسعه صادرات و ارايه راهكارهاي بهبود
 • مطالعه زنجيره تامين صنايع كوچك (مطالعه موردي صنايع غذايي)
 •  تدوين استراتژي‌هاي لجستيكي شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس با نگاهي به تجربيات جهاني
 •  انتشار ماهنامه لجستيك و زنجيره تامين
 • راه اندازی سایت مرجع رتبه بندی خدمات بازرگانی (BBB)
 • آسیب شناسی لجستیک صادرات بنگاه های کوچک و متوسط پتروشیمی به کشور عراق 

گزارش

 • مشارکت درتدوین كتاب سال صنعت، معدن و تجارت
 •  رصد تحولات لجستيك و زنجيره تامين كشور (گزارش فصلي)
 • بررسي تجربيات برنامه‌ريزي آمايش در كشور با تاكيد بر صنعت، معدن و تجارت
 • بررسي تجربيات جهاني در آمايش صنعت، معدن و تجارت و ارايه براي سند آمايش يكپارچه صنعت، معدن و تجارت كشور

 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir