فاطمه خارکش

سرپرست اداره حقوقي و قراردادی

تلفن: 61062115

 

اين اداره در راستاي ارايه خدمات مشاوره‌ای و كارشناسي حقوقي، پشتيباني از كاركنان در  مراجع و محاكم قانوني، دفاع از پرونده‌های حقوقي موسسه و نظارت بر اجرای صحيح قراردادها وتفاهم‌نامه‌ها و ساير وظايف حقوقی مرتبط با موسسه، برنامه‌هاي زير را براي سال تعريف نموده است.

  • بهبود و توسعه با رویکرد حفظ حقوق مالی و افزایش منابع و تسهیل در فعالیت‌های مالی درآمدزا
  • مراعات بخشنامه‌های دولتی (معاونت حقوقی و غیره ) با رویکرد جبران اصل خواسته و خسارت و رعایت تامین حقوق مالی موسسه 
  • تدوام حفظ حقوق مادی و معنوی موسسه در قراردادها بویژه قراردادهای پژوهشی، الحاقیه‌ها، متمم‌ها، توافقنامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و تسویه حساب‌ها
  • تعامل با طرف دعوی با هماهنگی ریاست موسسه ضمن حفظ حقوق موسسه جهت ارتقاء رضایت‌مندی کارکنان و مراجعه‌کنندگان  
  • همکاری مستمر درفروش ملک فردیس با رعایت قوانین و مقررات جهت تامین مالی موسسه و رضایت‌مندی کارکنان و بازنشستگان 
  • حفظ و نگهداری وضع موجود با رعایت حقوق مادی و معنوی و با رویکرد الکترونیکی کردن فعالیت‌ها و تسریع در امور جاری 
  • طرح دعوی جدید علیه اشخاصی که در جبران اصل خواسته و خسارت با موسسه تعامل نمی نمایند با ارجاع ریاست موسسه 
  • دفاع از دعاوی له و علیه موسسه با نمایندگی حقوقی از طرف ریاست موسسه بدون استفاده از وکلای دادگستری جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های حقوقی 
  • مشارکت مستمر در بازنگری فرآیندهای اصلی موسسه (آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات موسسه) با سایر واحدها با مراعات قوانین حاکم در موسسه 
  • همکاری مستمر با واحدهای اداری، مالی، ارتباطات، حوزه ریاست بویژه در واحدهای پژوهشی و همکاری و هماهنگی در امور انضباطی و نظارتی (بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و غیره ) و ارشاد حقوقی مراکز تابعه 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir