سرپرست مدیریت نشر علمی: محمد راستی

تلفن: 61062189

ایمیل: m.rasti@itsr.ir

 

دوماهنامه بررسیهای بازرگانی از سال 1382 به منظور ترویج مطالعات بخش‌های بازرگانی و اقتصادی و کاربردی کردن پژوهشهای مرتبط با این بخش‌ها، ترویج و انتقال دانش و یافته‌های پژوهشی شروع به کار کرد که در ابتدا بصورت ماهنامه و سپس بصورت دوماهنامه به چاپ رسیده است.

محورهای تخصصی مجله :
سیاستها و استراتژیهای تجاری و صنعتی، تنظیم بازار، قیمت‌گذاری، یارانه و تورم، توسعه صادرات غیرنفتی، بازرایابی و بازرهای هدف کالاهای صادراتی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی در بخش بازرگانی، حقوق تجارت، حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، تجارت و اقتصاد اسلامی، سیاستهای رقابتی و ضد انحصار، فرهنگ مصرف و الگوی مصرف، زنجیره تامین و لجستیک، کاربردهای روش‌های نوین تحاری، کاربرد فناوری‌های نوین در بازرگانی و اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مناطق آزاد، بازار مشترک اسلامی، منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی در اقتصاد و بازرگانی، فرهنگ تجاری،‌ تجارت بین‌الملل، جهانی شدن اقتصاد، آثار سیاستهای پولی- مالی و ارزی بر بخش بازرگانی، صنعت و معدن،‌ قاچاق، آینده پژوهشی و بهره‌وری.


فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی از زمستان 1375 به منظور جهت‌دهی به مطالعات بخش‌های بازرگانی و اقتصادی و علمی-کاربردی کردن پژوهشهای مرتبط با این بخش‌ها، انتقال دانش و یافته‌های پژوهشی شروع به کار کرد. این فصلنامه بصورت منظم و در زمان مقرر تا کنون به چاپ رسیده است.

محورهای تخصصی مجله :

1- جهانی‌شدن اقتصاد، منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی
2- آثار سیاست‌های کلان اقتصادی بر صنعت،‌ معدن و تجارت
3- بهره‌وری در صنعت، معدن و تجارت
4- اشتغال‌زایی و کارآفرینی در صنعت، معدن و تجارت
5- آینده‌پژوهی در صنعت، معدن و تجارت
6- فرهنگ مصرفی، تجاری و صنعتی
7- سیاست‌ها و استراتژی‌های تجاری، صنعتی و فن‌آوری
8- قیمت‌گذاری،‌ یارانه و تنظیم‌بازار
9- مدیریت صادرات و اردات،‌ توسعه صادرات غیرنفتی
10- حقوق تجارت، مصرف‌کننده و تولیدکننده
11- کاربرد فناور‌ی‌های نوین در صنعت، معدن و تجارت
12- آمایش صنعت، معدن و تجارت
13- سیاست‌های رقابتی و ضد انحصار
14- زنجیره تامین و لجستیک
15- الگوهای توسعه بنگاه‌های صنعتی و تجاری ایرانی
16- تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت،‌ معدن و تجارت

 
 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir