برنامه رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت

یکی از معضلات عمده در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور ما، ضعف توسعه فناوری و نوآوری است و برای غلبه بر این ضعف، لازم است فناوری‌های توسعه یافته در دیگر بخش‌ها، به بخش صنعت، معدن و تجارت رسوخ یابند. رسوخ فناوری، به انتشار اطلاعات فنی و دانش-چگونگی و جذب فناوری‌ها و فنون نوین توسط کاربران اطلاق می‌شود. برای تقویت این موضوع در کشور، برنامه حاضر تلاش می‌نماید ضمن شناسایی مخاطبان، چشم‌انداز و رشته‌فعالیت‌های اولویت‌دار، 10 برنامه و 18 زیربرنامه برای توسعه فناوری و نوآوری در این بخش در ایران ارائه نماید. 

دانلود فایل 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir