گزارش عملکرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت - پاییز 1400

در این گزارش، عملکرد اجرای برنامه‌ها در پاییز سال 1400 ارائه شده است. با اجرای پروژه‌های طراحی‌ شده، سازوکارهای جدیدی در بخش صنعت، معدن و تجارت استقراریافته و سازماندهی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز متحول میشود؛ این دستاوردها، نویدبخش رونق تولید و تحول حکمرانی است به‌گونه‌ای که بسیاری از مسائل امروز بخش صنعت، معدن و تجارت به طور اساسی حل شده و این بخش وارد روند پیشرفت پایدار و با ثبات خواهد شد.

دانلود فایل

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir