کتاب "مدیریت لجستیک پیشرفته"

با توجه به تحولات جهانی اقتصاد و بازرگانی، ضرورت دارد مدیریت زنجیره تامین مشتمل بر سه عنصر اصلی اعم از ذینفعان، فعالیت‌های لجستیکی و جریان ( مواد، اطلاعات و پول) و به عنوان پشتوانه بنیادی تجارت نوین، مورد تحول راهبردی قرار گیرد. در این خصوص مدیریت پیشرفته زنجیره تامین، به عنوان یک رویرکرد شبکه‌ای یکپارچه، با برخورداری از بسترهای مدیریت اطلاعات، مدیریت لجستیک و مدیریت روابط، از توانایی گسترده جهت پاسخگویی به این وضعیت برخوردار است و در این رویکرد، موفیقیت زنجیره، در گرو مدیریت نوین لجستیک و متکی بر ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نیز تبعیت از تفکرات مدیریتی مدرن می‌باشد، که می‌بایست مورد توجه اساسی واقع شود.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir