مجموعه گزارشات پایش تحولات تحریم

موضوع تحریم ها، شناسایی نقاط هدف تحریم و نقاط آسیب پذیر کشور و برنامه ریزی برای کاهش آثار سوء تحریم، یکی از مهم ترین دلایل تدوین گزارشات هفتگی تحولات تحریم در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بود که بر اساس مصوبات ستاد مقابله با تحریم وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موسسه واگذار شد.  اگر چه بیش از 40 سال است که ایران با تحریم های غرب مواجه است.  از نیمه نخست سال 1397، طی همکاری آمریکا با شرکای منطقه ای خود در خاورمیانه تحت سیاست فشار حداکثری، سخت ترین و هدفمندترین تحریم ها بر کشور اعمال شد. بر این اساس، از اواسط سال 1397 ، گزارشات هفتگی پایش تحولات تحریم با هدف اطلاع رسانی اهم اخبار، تحلیل های داخلی و بین المللی با موضوع تحریم و راهبردها و برنامه های مقابله با تشدید تحریم ها، در دستور کار موسسه با محوریت مدیریت یکپارچه سازی سیاست ها قرار گرفت. همچنین تبدیل مجموعه گزارشات هفتگی به کتاب با این هدف انجام شد که خواننده با مطالعه گزارشات هفتگی و همراه شدن با داستان پر ماجرای تحریم ها، به صورت تدریجی نسبت به اهم اخبار و تحلیل های پیرامون دور جدید تحریم ها، مشکلات و راه حل ها، احساس آشنایی عمیق تری پیدا کند و این مجموعه به عنوان مستندی از جریان تحولات حوزه تحریم برای آیندگان به یادگار بماند.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir