تاریخ:
1397/06/18
نویسنده:
محمدرضا رفعتی
کلیدواژه ها:
کنترل بحران ارزی، نرخ ارز ، نرخ بهره

در ماه‌های اخیر بازار ارز در کشور عمدتا به دلایل ناشی از تلاطم‌های سیاسی در داخل و خارج و احتمال خروج آمریکا از برجام و نیز شکنندگی سیستم بانکی و خروج سرمایه از کشور، با بحران روبه‌رو بوده است. واکنش دولت نسبت به این بحران، همانند چهاردهه اخیر، در قالب افزایش قیمت رسمی ارز و اعمال مقررات و محدودیت‌های ارزی ظاهر گردید.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir