مدیر گروه:  وحید بزرگی
تلفن: 61062267
ایمیل: V.Bozorgi@itsr.ir

وظایف موضوعی:

  • قوانين صنعت، معدن و تجارت، مالكيت صنعتی، مالكيت فکری(معنوی)، مجوزهای قانونی، حقوق مصرف‌كنندگان و تولیدکنندگان، تنقيح قوانين و مقررات، قراردادهای تيپ صنعتی و تجاري و انتقال تكنولوژی، مناقشات بین‌المللی، حقوق بین‌الملل و ......

پژوهشگران:

  • بهروز دینی
  • امیرهوشنگ فتحی‌زاده
  • فروغ مصطفی منتقمی
  • فرزاد مراد پور
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir