تاریخ:
آبان 1397
نویسنده:
حسن حیدری
کلیدواژه ها:
بازار ارز، بخش صنعت، شاخص قیمت تولیدکننده

سوال اساسی این است که با توجه به افزایش نرخ ارز، کدامیک از صنایع از این وضعیت سود برده و کدامیک احتمالا زیان خواهند دید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز بر بنگاه‌های صنعتی می‌تواند به طور عمده از 3 طریق اثرگذار باشد: 1-اثرگذاری بر هزینه‌های عملیاتی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی، 2-اثرگذاری بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق افزایش قیمت تجهیزات سرمایه‌ای وارداتی، 3-اثرگذاری بر قیمت فروش ناشی از تاثیرگذاری بر صادرات و افزایش قیمت واردات محصولات رقیب صنایع. اثر کلی نرخ ارز بر یک صنعت بستگی به توازن این سه اثر دارد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir