تاریخ:
آبان 1397
نویسنده:
سميه نعمت الهي
کلیدواژه ها:
طرح‌های نیمه تمام، اولویت‌بندی و غربالگری طرح‌های نیمه تمام.

بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی در طی سال‌های گذشته نشان می دهد که بسیاری از طرح‌های عمرانی به دلیل عدم توان مالی و مدیریتی دولت نیمه تمام مانده است. این امر نه‌تنها بار مالی سنگینی بر بودجه دولت تحمیل می‌کند، بلکه مسیر رشد و توسعه کشور را نیز با اختلال مواجه ساخته است. بر این اساس با توجه به محدودیت منابع در اختیار دولت، اولویت‌بندی در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام امری اجتناب‌ناپذیرخواهد بود. بدین منظور با در نظر گرفتن برخی الزامات و چارچوب‌ها گام‌هایی برای اولویت‌بندی و غربال‌گری (انتخاب) طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام پیشنهاد شده است. در این گام‌ها ایجاد کمیته ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام (کمیته فعلی)، اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام بر اساس توجیه پذیری اقتصادی طرح‌ها، الزام دستگاه‌های اجرایی به همکاری، ارسال اطلاعات دقیق طرح ، غربال‌گربی طرح‌های نیمه‌تمام و پیمودن مراحل اداری و اجرایی طرح‌های انتخابی پیشنهاد شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir