/Content/upload/images/people/979.jpg

مدیر کل: حمید رضا قربان زاده کریمی

تلفن:    66428003           

ایمیل: h.ghorbanzadeh@itsr.ir

وظایف:

 • برنامه‌ریزی استراتژیک موسسه با همکاری واحدهای سازمانی و پیاده سازی و ارزیابی تحقق آن
 • برنامه‌ریزی عملیاتی و سالانه موسسه و واحدهای تابعه با همکاری کلیه واحدهای سازمانی و اریابی عملکرد آنها
 • بودجه‌ریزی، دفاع از بودجه و تصویب آن در مراجع ذیربط و همچنین نظارت مستمر بر فرآیند جذب، تخصیص و اجرای بودجه در موسسه و ارائه گزارشات لازم
 • طراحی و نظارت بر اجرای نظام‌ها و فرایندهای مدیریتی، پشتیبانی و مأموریتی موسسه با همکاری واحدهای سازمانی و همچنین بهبود و توسعه آنها
 • مطالعه و تحقیق در جهت توسعه موسسه و پیگیری موضوعات مرتبط با مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
 • طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان(کارمندان، پژوهشگران و مدیران) و واحدهای سازمانی(گروه‌ها، پژوهشکده‌ها و واحدهای ستادی)
 • تدوین و ممیزی مستندات سازمانی موسسه با همکاری کلیه واحدها
 • بازنگری و بهبود ساختار و تشکیلات سازمانی موسسه
 • تدوین و ارائه گزارشات عملکردی لازم به مراجع ذیصلاح و تهیه کارنامه عملکردی موسسه
 • پیگیری ثبت اطلاعات فعالیت‌های پژوهشی و انجم تجزیه و تحلیل‌های لازم و ارائه گزارشات
 • کنترل پیشرفت پروژه‌های پژوهشکده‌ها و ارائه اطلاعات عملکردی و گزارشات مدیریتی
 • مدیریت قراردادهای پژوهشی و غیرپژوهشی موسسه
 • بررسی و تأیید پرداخت طرح‌های پژوهشی و پیگیری مراحل ختم، کنترل مدارک و تسویه حساب قراردادها.
 • پیگیری ایجاد و پشتیبانی نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی لازم در موسسه
 • انجام امور مربوط به مجامع و مراکز تابعه و برنامه‌ها و عملکرد آنها

همکاران:

 • حسين افضلی، معاون مديركل برنامه‌ريزی و توسعه
 • شهروز شاه بهرامی، كارشناس مسئول كنترل پروژه ها و قرارداد ها
 • مهناز مرادی، كارشناس مسئول مديريت عملكرد پژوهشی
 • ايرج پاشايی مجدی، كارشناس مسئول بودجه
 • غلامرضا عينی، كارشناس مسئول برنامه ريزی و توسعه
 • پریسا ابوالحسینی،‌كارشناس مسئول توسعه سازمانی
 • فهيمه السادات رضائی، كارشناس برنامه ريزی و ارزيابی عملكرد
 • حسن صراف، كارشناس توسعه سازمانی
 • شهرام بائی، متصدي امور دفتری و بايگانی
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir