کتاب "شناخت راهبردهای تجاری چین و هند" منتشر شد.

ظهور همزمان دو قدرت اقتصادی بزرگ قاره آسیا ( چین و هند) مناسبات اقتصادی، تجاری و ژئوپلتیکی جهان را تغییر داده است. البته این دو کشور با تاکید بر مزیت‌‌های خاص خود و یا روش‌های متفاوت توانسته اند تبدیل به قدرت‌های اقتصادی گردند، اما مصمم بودن آنها به انجام اصلاحات و پیروی از برنامه ‌های توسعه نقش مهمی در موفقیت آنها داشته است.

ایران در طی دهه‌های اخیر همواره تلاش کرده تا با بهره‌مندی از نظام برنامه‌ریزی به سطح مطلوبی از توسعه اقتصادی و تجاری دست یابد. حصول نتایج بهتر در این عرصه یکی از نیازهای مبرم سیستم اقتصادی و تجاری ایران امروز است. لذا بررسی تجارب کشورهای موفق(چین و هند) در زمینه اصلاحات اقتصادی و تجاری می‌تواند زمینه‌های مناسب برای انتخاب سیاست‌های اصلاحی در زمینه اقتصاد و تجارت را فراهم آورد. این کتاب با معرفی این سیاست‌ها بر این نکته تاکید دارد که تنها راه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، اجرای هماهنگ و منسجم سیاست‌های اصلاحی اقتصادی و تجاری است.

کتاب "شناخت راهبردهای تجاری چین و هند" نوشته میترا رحمانی به شمارگان 50 نسخه در سال 1396 منتشر شده است.

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir