تجارب کشورها در اعمال محدودیت‌های صادراتی

  بطور معمول کشورهای در حال توسعه از محدودیت های صادراتی برای دستیابی به اهداف سیاست توسعه استفاده می‌کنند. عوارض صادراتی در اشکال مختلف از قبیل سهمیه، مجوز، ممنوعیت، تعیین حداقل قیمت صادراتی، کاهش و حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده با اهداف مختلفی از جمله افزایش درآمد، امنیت غذایی، تثبیت قیمت‌های داخلی، حمایت از تولید داخلی، ملاحظات زیست محیطی، فرآوری بیشتر تولید و ارزش‌افزوده بیشتر، تجارت غیرمجاز اعمال می‌شود. بررسی‌ها حاکی است کشورهای چین، آرژانتین، هند و پاکستان، بیشترین تعداد محدودیت بر صادرات اعمال می‌کنند؛ اما نوع محدودیت‌ها متفاوت است؛ به عنوان مثال در شرایطی که چین بیشتر از سهمیه صادراتی و یا حذف تخفیف مالیاتی استفاده می‌کند، آرژانتین عوارض صادراتی اعمال می‌کند.

 

دانلود فایل

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir