توسعه زيرساخت‌هاي تجاري در كشور با تاكيد بر مراكز لجستيك شهري

اين نوشتار به عنوان گزارش پشتيبان تدوين لايحه پيشنهادي براي توسعه مراكز لجستيك شهري در قالب بودجه سال 1399 تهيه شده است. در اين گزارش، ابتدا طبقه‌بندي از زيرساخت‌هاي تجاري سخت‌افزاري كشور ارايه شده و سپس تعاريف، وضعيت تولي‌گري و توسعه مهمترين زيرساخت‌ها به تفكيك زيرساخت‌هاي حمل‌‌ونقل و جابجايي، ذخيره‌سازي، توزيعي و مراكز لجستيك مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به تاكيد اين متن بر موضوع مراكز لجستيك، توسعه اين زيرساخت‌ها به تفكيك مركز لجستيك برون‌شهري و شهري مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، تعاريف و پهنه‌هاي پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي براي مراكز لجستيك برون‌شهري در قالب سند جامع لجستيك كشور تبيين شده است. به دليل عدم وجود سازوكارهاي توسعه مراكز لجستيك شهري و نبود هيچگونه تجربه از اين مراكز در كشور و نقش اين زيرساخت‌ها در ساماندهي نظام توزيع كشور، ابتدا به معرفي و تشريح تجربيات جهاني مرتبط پرداخته شده و سپس پيشنهاداتي در خصوص نحوه توسعه اين مراكز در كشور ارايه شده است. در نهايت، ضمن بررسي بسترهاي قانوني قابل ارتباط با توسعه اين مراكز، بودجه برآوردي جهت اختصاص به اين موضوع در لايحه بودجه سال 1399 پيشنهاد شده است.

 

دانلود فایل

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir