تحلیلی بر روند تغییرات نرخ ارز با تاکید بر سال 1399
  • مبنای تغییر نرخ ارز چیست؟ عوامل بنیادین و کوتاه مدت موثر بر نرخ ارز کدامند؟
  • تاثیر افزایش نرخ ارز و نوسانات آن بر متغیرهای کلیدی چه بوده است؟
  • چرا نرخ ارز در سال 1399 با تلاطمات متعددی مواجه شده و عوامل تاثیر گذار در هر کدام از فراز و فرودها چه بوده است؟
  • چشم انداز نرخ ارز چیست؟

دانلود فایل 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir