انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانتشگاه شهید بهشتی

تفاهم نامه همکاری مشترک بین موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به منظور توسعه تعاملات بین بخش های صنعت، معدن و تجارت با دانشگاه ها، تبادل تجربیات علمی و فراهم آوردن زمینه های همکاری در جهت توسعه تحقیقات کاربردی، مشاوره علمی و اطلاع رسانی آموزشی، بین موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در این تفاهم نامه بر تعامل و ایجاد همکاری های مشترک تحقیقاتی و پژوهشی و تبادل اطلاعات، تجربیات و توانایی های علمی در زمینه اقتصادی در چارچوب تعیین شده، تاکید شد.

استفاده طرفین از ظرفیت و توانمندی های مطالعاتی و پژوهشی یکدیگر، طرح ریزی برای تالیف، تدوین، چاپ، انتشار و مبادله گزارش ها، مقالات، کتب و نشریات اقتصادی به صورت مشترک، تشکیل هسته های مشاوره برای بررسی، تحلیل و ارایه راه حل برای مسائل اقتصادِی، صنعتی و بازرگانی کشور برای ارایه به بالاترین مراجع سیاستگذار و همکاری و مشارکت در برگزاری همایش ها، جشنواره ها و نشست های علمی، در سطح ملی و بین المللی از موضوعات این تفاهم بوده است.

همچنین طرفین در این تفاهم نامه بر استفاده مشترک از ظرفیت کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی علمی یکدیگر، حمایت های مادی و معنوی موسسه از پایان نامه و رساله دانشجویان دانشکده در مقطع تحصیلات تکمیلی با تاکید بر رساله دکترا برای تحلیل مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت بر اساس اولویت های اعلامی، حمایت مادی و معنوی موسسه از دانشجویان دانشکده در مقطع تحصیلات تکمیلی برای انجام کارورزی و کارآموزی در موسسه مطابق ضوابط و مقررات موسسه و استفاده از ظرفیت دانشکده جهت انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی موسسه تاکید شد.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir